Najpogostejše srčne bolezni

Pri koronarni srčni bolezni je motena oskrba srčne mišice s krvjo. V večini primerov je razlog ateroskleroza koronarnih srčnih žil (poapnenje žil), redko pa je zmanjšana prekrvavitev srčne mišice posleldica nenadnega krča koronarnih arterij. Srčna mišica mora biti stalno oskrbljena s primerno količino kisika in ne more shajati z manjšo količino kisika, zato ji pri zmanjšani oskrbi s kisikom grozi neke vrste zadušitev To stanje strokovnjaki označujejo z izrazom ishemija.

Kadar je zaradi zožitve koronarnih arterij oskrba srca s krvjo motena do te mere, pride do zapore teh žil, kar povroča prsno bolečino, ki jo imenujemo angina pektoris ( tiščanje v prsih).

Pri starejših ljude lahko oslabi črpalna sposobnost srca, da to ne more več zagotovii primernega pretoka krvi po telesu, čemur pravimo srčno popuščanje.

Okvare srčnih zaklopk so danes redkejše, so pa predvsem posledica nezdravljene angine in degenerativnih procesov, ki se pokažejo šele v starosti. Če jih pravočasno ne odkrijemo in odpravimo z operacijo, pripeljejo do srčnega popuščanja.

Najresnejša od srčnih bolezni je popolna zapora koronarnih arterij, ki vodi v odmrtje dela miokarda (srčne mišice), kar imenujemo miokardni infarkt (srčnomišični infarkt ali srčno kap.)

Dohodnina in donacije

Po novemu zakonu o dohodnini, ki se je pričel uporabljati s 1.1. 2007 lahko vsak zavezanec del svoje dohodnine (do 0,5%) nameni v obliki donacije upravičencem za donacije. Med upravičence spadajo društva, ki so pridobila status delovanja v javnem interesu. Tak status ima tudi Koronarno društvo Gorenjske.

Vse kar je potrebno narediti je, da natisnete in izpolnite obrazec, ki ga imate v Word datoteki na naši spletni strani in ga do konca leta pošljete na Davčno upravo. Obrazec lahko dobite tudi na društvu.

Ne pustite državi, kar želite podariti.

Vsem, ki se boste odločili za ta korak, se že vnaprej zahvaljujemo in zagotavljamo, da bodo tudi ta sredstva uporabljena za kvalitetno delovanje društva. Člani društva obvestite o tem svoje družinske člane, sorodnike, prijatelje, sosede, ...

Donirajte sredstva po vaših najboljših zmožnostih!

Obrazec za dohodnino

 

Postanite naš član! Obiščete nas lahko vsako tretjo sredo v mesecu od 16. do 18. ure (razen v mesecu juliju in avgustu), v pisarni društva v Domu krajanov Primskovo, Jezerska 41, Kranj
Koronarno društvo Gorenjske
Jezerska cesta 41
4000 Kranj
telefon: 031/742-278
e-pošta: info@koronarno-drustvo.si
 

20-letnica delovanja Koronarnega društva Gorenjske

V sredo, 19. decembra ob 17. uri smo se člani Koronarnega društva Gorenjske in gosti zbrali v veliki dvorani Doma krajanov na Primskovem. V lepo okrašeni dvorani in odru za nastopajoče, ter pogrnjenimi mizami in na vsaki je bila božična zvezda. Dvorana je bila polna do zadnjega kotička. Najprej nas je pozdravil Pihalni orkester Jesenice – Kranjska gora. Zatem pa je spregovoril predsednik KD Gorenjske Ferdo Meglič. Objavljamo njegov govor.

Na začetku naše slavnosti bi želel pozdraviti člane Koronarnega društva Gorenjske in vse goste, ki ste nas počastili z udeležbo na proslavi 20 letnice ustanovitve društva srčno-žilnih bolnikov. Prvo bi želel pozdraviti predstavnika KS Primskovo - g. Naceta Vidmarja in go. Nušo Avsec, kajti društvo je bilo ustanovljeno prav v teh prostorih. Vse kasnejše obdobje smo s KS zelo dobro sodelovali in smo jim hvaležni za razumevanje in podporo. Med nami se nahajata tudi predstavnici Zveze KD in Klubov Slovenije: predsednica dr. Irena Keber in ga. Alenka Babič. Srčen pozdrav začetnikom in ustanoviteljem KD Kranj - dr. Metodu Prašnikarju, ga. Heleni Kalan in Stanetu Kalan.

Pozdrav vsem prisotnim gostom:
• Županu občine Tržič - g. Borutu Sajovicu
• Termi Krka - g. Branetu Bonu in ga. Nataši Novina
• Računovodstvu Fende - ga. Ani Pintar

Predstavnikom slovenskih koronarnih društev in klubov:
• Slovenske Istre - g. Juriju Repiču
• Radenci - g. Edvardu Metličarju
• Mislinjske doline - g. Dominiku Javorniku
• Ilirska Bistrica - g. Jožetu Valenčiču in g. Ivanu Barbi.

Koronarno društvo Kranj se je od prvotnih 66 članov povečalo na 200 članov, se razširilo po Gorenjski in 2007 preimenovalo v Koronarno društvo Gorenjske. Včlanjeni smo v Zvezo koronarnih društev in klubov Slovenije, v kateri aktivno sodelujemo in usklajujemo program dela, ki je enoten za vsa koronarna društva v Sloveniji. Zveza nam nudi vso potrebno pomoč s področja izobraževanja našega strokovnega kadra in pridobivanju sredstev od fundacije FIHO.

Člani našega društva so predvsem sledeči bolniki:
• po prebolelem infarktu
• S srčnim popuščanjem
• po premostitveni operaciji
• vstavljenimi srčnimi zaklopkami ali spodbujevalnikom
• bolniki s povečanim tveganjem za nastanek srčnih bolezni
• ter njihovi družinski člani.

Osnovni namen delovanja društva je izvajanje vseživljenske rehabilitacije, ki jo sestavljajo rehabilitacijska vadba v telovadnici in vadba v vodi, pohodi, predavanja-zavedanje bolezni in preprečevanje napredovanja bolezni, dvakrat letno enotedenska obnovitvena rehabilitacija v toplicah, tečaji prve pomoči z reanimacijo-defibrilatorjem, druženje kot izredno pomembni del, kajti zavedati se je treba, da se zaradi bolezni zmanjšajo fizične zmožnosti in se potrebno vključiti v okolje, ki bolnika razume in mu lahko svetuje.

V društvu deluje 6 telovadnih skupin, od tega tri v Kranju, po ena pa na Jesenicah, v Radovljici, in v Tržiču. Ob tej priliki bi se rad zahvalil tudi vsem fizioterapevtkam za njihovo strokovno delo. Letno organiziramo 17 do 19 pohodov in 8 do 9 predavanj. Zahvala velja vodjem vadbenih skupin in ostalim prostovoljcem za njihovo humano delo (v društvu deluje 20 prostovoljcev). Seveda delo društva brez podpore in sodelovanja upravnega odbora ni mogoče za kar se vam še posebej zahvaljujem.

Viri financiranja Koronarnega društva Gorenjske so: članarina, sredstva FIHO( fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij) preko naše Zveze in sredstva, ki jih pridobimo preko razpisov gorenjskih občin. Približno 75 odstotkov zbranih sredstev porabimo za izvajanje rehabilitacijske vadbe.

Načrti za prihodnost so preprosti, železni program društva ostaja. Želeli bi pridobiti tudi nove člane v mlajši starostni skupini okrog 50 let, ki se ji bomo posvetili v prihodnosti. Kljub dejstvu, da se število oseb s koronarnimi obolenji povečuje, vseeno ugotavljamo da se mlajši ne vključujejo v naše društvo. Poskusili bomo preko referenčnih ambulant stopiti v stik s potencialnimi kandidati in jim predstaviti našo dejavnost. Delujemo tudi na modernizaciji seznanjanja javnosti z internetno stranjo in facebookom.

Današnjo slavnost so s svojimi donacijami omogočili: • Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije
• Mestna občina Kranj
• Terme Krka d.o.o. Novo mesto
• Občina Tržič
• Občina Preddvor
• Občina Bled
• Občina Radovljica
• Občina Žirovnica
• Občina Kranjska Gora
• Sintal Ljubljana in
• FRS Fende Šenčur

Zahvalil bi se MO Kranj in drugim občinam na Gorenjskem, ki nam preko razpisov pomagajo uresničevati naše programe. Zahvala gre tudi medijem, ki javnost seznanjate z našim delom in predavanji. To so Gorenjski glas z občinskimi prilogami, lokalne radijske postaje, Gorenjske lekarne kjer razobešamo vabila na predavanja in Mesarstvu Čadež.

Hvala tudi vsem nastopajočim v kulturnem delu nocojšnjega večera, ki bodo nastopali brez plačila.

Po govoru predsednika, nas je pozdravila tudi predsednica Zveze koronarnih društev in klubov Slovenije prof. dr. Irena Keber, dr. med. Predvsem je opisala pričetke Zveze in nastajanje klubov. Bila je med pobudniki, da se v Sloveniji ustanovi čim več klubov in društev.

Med vabljenimi je bila tudi Aleksandra Gorup, ki je bila prva in dolgoletna predsednica Zveze koronarnih društev in klubov Slovenije. Pri ustanovitvi našega društva nam je nudila finančno in strokovno pomoč. Brez njenega sodelovanja bi bili prvi koraki društva veliko težji, kot so bili. Gospa Gorup se zaradi bolezni ni mogla udeležiti srečanja, vendar jo bomo predstavniki društva obiskali in se ji zahvalili. Nam je pa gospa Gorup poslala prijazno pismo, ki ga objavljamo v celoti.

Spoštovani prijatelji!

Čestitam vam k vašemu jubileju!

Hvala za vabilo. Proslave se žal ne morem udeležiti zaradi zdravstvenih težav. V mislih bom z vami. Lepe spomine imam na dogodke iz časa ustanavljanja vašega društva. Vaša ustanovitev ni bila pomembna samo za vas v Kranju, ampak tudi za komaj ustanovljeno Zvezo.

Cilje in namen Zveze smo določili predstavniki treh ustanoviteljskih društev (Ljubljana, Celje in Koper). Predvsem so bili: »poenotenje programov, izmenjava izkušenj in širitev dejavnosti z ustanavljanjem novih društev«. Eno leto po ustanovitvi Zveze ste bolniki, zdravniki in drugi zdravstveni delavci ustanovili društvo v Kranju in mu zagotovili pogoje za začetek delovanja. Pri delovanju vašega društva ste upoštevali strokovne usmeritve namenjene programu vseživljenske rehabilitacije koronarnih bolnikov. Program ste prilagajali potrebam in željam članov in ga usklajevali z možnostmi društva ( kadrovskimi, prostorskimi in finančnimi). Vadbenim skupinam zagotavljate 2x tedensko enourno vadbo. Zdravstvena predavanja pa so namenjena članom in nečlanom. Društvo se je vključilo v Zvezo. Bili ste naš » prvo rojenček » in primer dobre prakse. Vaš predsednik optimističen in poln ustvarjalne energije Tine Hvala je postal član odbora Zveze. V odboru se je zavzemal in vzpodbujal k ustanavljanju novih društev. Leta 1998 smo začeli z ustanavljanjem in v naslednjih desetih letih je bilo ustanovljeno 10 društev. Leta 2008 je zveza štela 14 klubov in društev, delujočih po celi Sloveniji.

Društvo v Kranju je bilo vseskozi aktivni člen v Zvezi. Udeleževali ste se srečanj, ki so jih organizirala druga društva. Tudi v vašem društvu ste za svoje člane vsa leta delovanja organizirali planinske pohode, počitnice in družabna srečanja. Primer dobre prakse ste ostali tudi po 20-letnem delovanju. Zaslužni za to ste vsi člani. Med vami pa so posamezniki, ki vsa leta od ustanovitve skrbijo za razvoj in obstoj vašega društva. V mojih spominih so shranjeni kot posebna« Ever green skupina«, ki ji namenjam posebne čestitke. To so: dr. Metod Prašnikar, vaditeljici Andreja Magdalenič in Urška Zaplotnik. Ne nazadnje ali predvsem člani odbora Manca in Tomaž Gruden in Ani Sirc. Kmalu bo v to skupino vključena še naša in vaša oziroma vaša in naša vaditeljica Tina Magdalenič, ki nam že 18 let zagotavlja zdravo staranje. V lepem spominu nam je in nam bo ostal naš Tine.

Spomine naj končam z mislijo, ki sem jo ob 35. letnici namenila mojemu ljubljanskemu klubu. Menim, da je uporabna tudi za Zvezo in vse njene članice: »Skupno prehojena pot je bila zelo pestra. Vesela in žalostna, uspešna in manj uspešna, včasih brezizgledna a nikoli brezizhodna. Malodušja ni bilo. Prevladoval je optimizem in nenehno vztrajno iskanje rešitev, ki smo si jih zadali ob ustanovitvi kluba« V novem 2019 letu vam želim veliko uspeha! Več novih članov in vadbenih skupin v vseh krajih po gorenjski ter več prostovoljcev, ki bodo prispevali k širitvi društva.

Vsem skupaj pa zdravje, zdravje...in če je to urejeno smo tudi srečni in veseli.

Lepo praznovanje vam želim.
Aleksandra

Leta 1998 je imel Metod Prašnikar, dr. med. kardiolog na Primskovem predavanje o srčno-žilnih boleznih in rehabilitaciji po srčni operaciji. Zaradi velikega zanimanja se je še isti večer porodila ideja o ustanovitvi koronarnega društva. Dr. Prašnikar je kot predsednik strokovnega sveta društva aktiven še danes. Soustanovitelja društva sta bila tudi Helena in Stane Kalan.

Redna telesna vadba je izredno pomembna pri rehabilitaciji koronarnih bolnikov. Člani jo izvajajo po telovadnicah in zdravstvenih domovih po Gorenjski. Vadba poteka pod strokovnim vodstvom fizioterapevtk, ki se tudi nenehno izobražujejo. Izpostaviti moramo Andrejo Magdalenič in Urško Zaplotnik, ki sta z nami vse od samega začetka, ko se je vadba izvajala v Bolnišnici Golnik in v Zdravstvenem domu Kranj.

Delo društva ni mogoče brez posameznikov, ki jih vsako sredo srečujete v prostorih društva. Med njimi sta zakonca Gruden. Tomaž Gruden je v društvu prisoten od začetka in je bil dolgo časa podpredsednik, dva mandata predsednik, sedaj pa je zadolžen za predavanja in družabno življenje v društvu. Manca Gruden je bila v prvih dveh letih blagajničarka, nato pa je prevzela delo tajnice, ki ga opravlja še danes. Pohvaliti pa moramo tudi Anico Sirc, ki je tudi dolgoletna članica, od leta 2003 pa je koordinatorka rehabilitacijske vadbe.

Sedaj pa opišimo še kulturni program. Program 20-letnice je napisala in ga tudi odlično vodila Slavica Bučan, za kar smo ji nadvse hvaležni. Brez njene pomoči sigurno nebi praznovanja izpeljali tako dobro, kot smo ga. Vsem nastopajočim se iskreno zahvaljujemo za lep program, v katerem so nastopali brezplačno.

Slovesnost je z glasbo pričel Pihalni orkester Jesenice – Kranjka Gora. Nastanek orkestra je povezan s Zoisovimi kovači v Bohinju pred 144 leti. Leta 1968 se je več stanovskih, strankarskih in lokalnih godb združilo v veliki Pihalni orkester Jesenice. Leta 1971 se je preimenoval v Pihalni orkester Jesenice – Kranjska Gora. Vsako leto ima pet ali več samostojnih koncertov, več kot 30-krat pa nastopi na raznih prireditvah. Predsednik orkestra je Anton Justin, dirigent pa profesor Dejan Rihtarič.

Ta večer smo pozabili na vsakodnevne težave, prepustili smo se veselju, plesu, petju in smehu, ki ga je na oder prinesla Akademska folklorna skupina Ozara Kranj. Začetek folklorne skupine sega v leto 1952. Vse odtlej se na Primskovem, kjer skupina deluje,zbirajo generacije godcev, pevcev in plesalcev, ki so skupino ponesli med najbolj prepoznavne v Sloveniji, predstavljajo pa se tudi po Evropi – letos so gostovali na folklornem festivalu na Madeiri. Akademsko folklorno skupino Ozara vodi predsednik Matic Tavčar.

Glasba boža dušo in srce, pa naj bo ljudska, narodno-zabavna, klasična ali kakršna koli že. Pomembno je, da je zapeta ali zaigrana s srcem, da se nas dotakne. S pesmijo Angel legendarne skupine Kelly family, ki jo je ob glasbeni spremljavi na orglice zaigral Matic Tičar. Letos 24. februarja ja na 19-tem mednarodnem festivalu orglic oz. ustnih harmonik med udeleženci iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške prejel naziv mojster orglic.

Poznate Kranjske furmane? Primskovljani zagotovo, saj jih kot izvrstne ljudske pevce in še boljše godce ljudskih viž poznajo domala povsod po Sloveniji. So del Akademske folklorne skupine Ozara, saj so nastali prav zaradi potreb te skupine. Folklora ni samo ples, je tudi ljudsko petje, so lepe stare melodije, ki so že skoraj pozabljene, so oblačila, ki so jih nosili naši predniki in običaji, ki prehitro tonejo v pozabo. 12 pevcev in godcev prepeva, se druži in zabava pod umetniškim vodstvom Adrijana Novaka. Pojejo gorenjske ljudske pesmi in pesmi drugih slovenskih pokrajin. Njihovo petje temelji na triglasju, lotijo pa se tudi zahtevnejših štiri ali več glasnih pesmi.

Praznik ni le oddih od vsakdana. To je tudi priložnost, da se srečamo s prijatelji in se zavemo, da smo odvisni drug od drugega in da skupaj delamo čudeže. Kajti svet je čudovit, ali kot je zapisal Frane Milčinski Ježek: »Ta svet je pesmi vreden!«, samo malce se moramo potruditi in tudi sami kaj prispevati k lepšemu in bolj složnemu življenju. Mislim, da k temu ni kaj dodati.

Preostanek večera smo preživeli ob prijetnem druženju ob dobri hrani in pijači.

 
     
   
  Koronarno društvo Gorenjske (c) 2011